Delovanje avtoelektrike in njenih sestavnih delov

Avtoelektrika oziroma električni sistem v avtomobilu je sestavljen iz različnih delov, ki so med seboj povezani z zaprtim krogom električnih vezij in delujejo na osnovi računalniško vodenega sistema. Baterija, zaganjalna naprava in alternator skupaj proizvajajo in usmerjajo električno energijo ter z njo napajajo motor, glavni elektromotor, luči in ostale dele v vozilu, ki lahko delujejo le na podlagi električne energije. 

Pomemben del električnega sistema je akumulator za avto, ki s proizvedenim električnim tokom napaja motor in druge dele v avtomobilu. Energija se pri tem proizvaja s tokom elektronov skozi vezja, kjer je en konec na bateriji pozitiven, drugi pa negativen. Avtomobilska baterija ima od vseh komponent največji energijski potencial. 

Delovanje električnega sistema v avtomobilu 

Glavna funkcija električnega sistema je proizvajanje, shranjevanje in dovajanje električnega toka v različne sisteme v vozilu. Avtoelektrika tako upravlja z električnimi sestavnimi deli v avtomobilu. Te komponente vključujejo več električnih merilnikov, digitalnih pripomočkov, električnih oken, mehanizmov za centralno zaklepanje in mnogo več. 

Električni avto deli potrebujejo enosmerni tok. Pri tem niz diod omogoča, da tok teče samo v eni smeri in zato služijo kot nekakšni povratni ventili za ustvarjanje električnega toka. Regulatorji napetosti in varovalke za zmerno napetost ščitijo tokokroge in skrbijo za to, da vsi deli prenašajo enako jakost in napetost energije. 

Katere dele napaja električni sistem? 

Avtoelektrika skupaj z vsemi električnimi komponentami, kot je alternator, zaganjač, akumulator za avto in drugo, napaja naslednje dele v vozilu:

 • Motor in elektromotor
 • Senzorji, merilniki električnih instrumentov in magnetne ključavnice 
 • ABS sistem in drugi varnostni sistemi
 • Klimatska naprava in grelni elementi 
 • Luči (luči na armaturni plošči, notranja svetila, žarometi in LED žarnice za avto, vzvratne luči)
 • Radio, priključene navigacijske naprave, polnilci za telefone in DVD predvajalniki 

Zamenjava rezervnih delov v električnem sistemu 

Električno ožičenje z vezji in priključki lahko ustvari previsoko napetost, prevodnost in toploto, kar vpliva na odprtje vezij in poškodbe električnega toka stikal. Visoko amperni tokokrogi, ki omogočajo zagon in delovanje delov v sistemu, lahko zato povzročijo kratke in odprte stike. V tem primeru je potrebno pregledati električna stikala in baterijske kable. 

Če stikala in baterijski kabli delujejo, tedaj je za nastanek težav z varovalkami, odprtim vezjem in prekinjenimi žicami potrebno pregledati, ali slabšo prevodnost povzročajo drugi električni deli, ki jih je nato potrebno zamenjati. Rezervni deli za avtoelektriko so na voljo za nakup v specializirani spletni trgovini z avto deli Silux, kjer je mogoče naročiti naslednje električne rezervne dele: 

 • Alternator in akumulator za avto 
 • Zaganjalne naprave in vžigalni vodniki 
 • Krmilne naprave
 • Releji, senzorji in stikala
 • Visokotlačne črpalke 

Akumulator za avto kot pomemben del električnega sistema 

Akumulator za avto proizvaja in oddaja električno energijo v ostale električne dele v vozilu in s tem omogoča njihov zagon in delovanje. Avtomobilska baterija je najbolj pomembna prav za vžig in delovanje motorja ter za sistem za gorivo. Baterija tako zagotovi električno energijo svečkam in grelnim komponentam, ki sočasno zaženejo tudi sistem za vžig motorja in sistem za dovod goriva. 

Pri nakupu avtomobilske baterije je potrebno paziti, da izberemo pravo velikost in vrsto baterije. Baterije se tako razlikujejo glede na model in tip vozila in druge dejavnike, ki vplivajo na delovanje električnega sistema. Tako lahko v specializirani spletni trgovini z avto deli Silux najdete akumulator za avto, ki po velikosti in vrsti baterije ustreza vašemu modelu vozila. Pri tem lahko izbirate med različnimi priznanimi proizvajalci, kot so na primer Bosch, Varta in MaxGear. 

Ostali pomembni deli za delovanje avto električnega sistema 

Za delovanje električnega sistema je potrebno tudi ožičenje, pri čemer morajo biti žice povezane tako, da zagotavljajo optimalno prevodnost in da lahko prenesejo višje obremenitve električne napetosti. V sistemu so prav tako pomembne varovalke, ki preprečujejo, da bi se med električnimi deli ustvarjala prevelika napetost. Ostali deli v električnem sistemu pa vključujejo še: 

 • Alternator: ustvarja enosmerni tok, ki vedno znova polni avtomobilsko baterijo. Alternator skupaj z baterijo pomaga napajati ostale električne dele v vozilu. 
 • Zaganjalne naprave oziroma zaganjači: preko električnega vezja vzpostavijo stik s sistemom za vžig motorja. Motor se vžge, ko zaganjač obrne ročično gred in povzroči gibanje bata v motorju. 
 • Releji: delujejo kot stikala za vklop in izklop. Avtoelektrika potrebuje releje zato, ker omogočajo delovanje nizkega ampernega tokokroga, pri čemer se vklopi ali izklopi visoki amperni tokokrog, na primer pri vklopu žarometov.